تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

ترجمه اینترچینج - قسمت 02شناسه محصول: 505189
موجود

ترجمه اینترچینج - قسمت 02

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

ترجمه اینترچینج - قسمت 02

ترجمه اینترچینج - قسمت 02

ویژگی های برجسته قسمت 02 ترجمه اینترچینج

ترجمه کامل و حرفه ای دروس 03 و 04 کتاب اینترو

(به جز تمرینات اضافی بعد از هر دو درس و تمرینات اضافی انتهای کتاب)

نهایت دقت در انتخاب واژگان مناسب برای ترجمه

ترجمه ای به سبک آموزش زبان انگلیسی

ترجمه واژگان جدید و مهم به کار رفته در دروس 03 و 04

ترجمه اصطلاحات جدید و مهم به کار رفته در دروس 03 و 04

دسته بندی فایل های صوتی دروس 03 و 04

پاسخ به کلیه تمرین های دروس 03 و 04

نهایت دقت در تایپ و صفحه آرایی کتاب

دانلود فایل نمونه کتاب - درس 01 کتاب اینترو


ترجمه اینترچینج - قسمت 03شناسه محصول: 505137
موجود

ترجمه اینترچینج - قسمت 03

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

ترجمه اینترچینج - قسمت 03

ترجمه اینترچینج - قسمت 03

ویژگی های برجسته قسمت 03 ترجمه اینترچینج

ترجمه کامل و حرفه ای دروس 05 و 06 کتاب اینترو

(به جز تمرینات اضافی بعد از هر دو درس و تمرینات اضافی انتهای کتاب)

نهایت دقت در انتخاب واژگان مناسب برای ترجمه

ترجمه ای به سبک آموزش زبان انگلیسی

ترجمه واژگان جدید و مهم به کار رفته در دروس 05 و 06

ترجمه اصطلاحات جدید و مهم به کار رفته در دروس 05 و 06

دسته بندی فایل های صوتی دروس 05 و 06

پاسخ به کلیه تمرین های دروس 05 و 06

نهایت دقت در تایپ و صفحه آرایی کتاب

دانلود فایل نمونه کتاب - درس 01 کتاب اینترو


ترجمه اینترچینج - قسمت 04شناسه محصول: 505033
موجود

ترجمه اینترچینج - قسمت 04

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

ترجمه اینترچینج - قسمت 04

ترجمه اینترچینج - قسمت 04

ویژگی های برجسته قسمت 04 ترجمه اینترچینج

ترجمه کامل و حرفه ای دروس 07 و 08 کتاب اینترو

(به جز تمرینات اضافی بعد از هر دو درس و تمرینات اضافی انتهای کتاب)

نهایت دقت در انتخاب واژگان مناسب برای ترجمه

ترجمه ای به سبک آموزش زبان انگلیسی

ترجمه واژگان جدید و مهم به کار رفته در دروس 07 و 08

ترجمه اصطلاحات جدید و مهم به کار رفته در دروس 07 و 08

دسته بندی فایل های صوتی دروس 07 و 08

پاسخ به کلیه تمرین های دروس 07 و 08

نهایت دقت در تایپ و صفحه آرایی کتاب

دانلود فایل نمونه کتاب - درس 01 کتاب اینترو


ترجمه اینترچینج - قسمت 05شناسه محصول: 504740
موجود

ترجمه اینترچینج - قسمت 05

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

ترجمه اینترچینج - قسمت 05

ترجمه اینترچینج - قسمت 05

ویژگی های برجسته قسمت 05 ترجمه اینترچینج

ترجمه کامل و حرفه ای دروس 09 و 10 کتاب اینترو

(به جز تمرینات اضافی بعد از هر دو درس و تمرینات اضافی انتهای کتاب)

نهایت دقت در انتخاب واژگان مناسب برای ترجمه

ترجمه ای به سبک آموزش زبان انگلیسی

ترجمه واژگان جدید و مهم به کار رفته در دروس 09 و 10

ترجمه اصطلاحات جدید و مهم به کار رفته در دروس 09 و 10

دسته بندی فایل های صوتی دروس 09 و 10

پاسخ به کلیه تمرین های دروس 09 و 10

نهایت دقت در تایپ و صفحه آرایی کتاب

دانلود فایل نمونه کتاب - درس 01 کتاب اینترو


ترجمه اینترچینج - قسمت 06شناسه محصول: 503798
موجود

ترجمه اینترچینج - قسمت 06

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

ترجمه اینترچینج - قسمت 06

ترجمه اینترچینج - قسمت 06

ویژگی های برجسته قسمت 06 ترجمه اینترچینج

ترجمه کامل و حرفه ای دروس 11 و 12 کتاب اینترو

(به جز تمرینات اضافی بعد از هر دو درس و تمرینات اضافی انتهای کتاب)

نهایت دقت در انتخاب واژگان مناسب برای ترجمه

ترجمه ای به سبک آموزش زبان انگلیسی

ترجمه واژگان جدید و مهم به کار رفته در دروس 11 و 12

ترجمه اصطلاحات جدید و مهم به کار رفته در دروس 11 و 12

دسته بندی فایل های صوتی دروس 11 و 12

پاسخ به کلیه تمرین های دروس 11 و 12

نهایت دقت در تایپ و صفحه آرایی کتاب

دانلود فایل نمونه کتاب - درس 01 کتاب اینترو


ترجمه اینترچینج - قسمت 07شناسه محصول: 503379
موجود

ترجمه اینترچینج - قسمت 07

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

ترجمه اینترچینج - قسمت 07

ترجمه اینترچینج - قسمت 07

ویژگی های برجسته قسمت 07 ترجمه اینترچینج

ترجمه کامل و حرفه ای دروس 13 و 14 کتاب اینترو

(به جز تمرینات اضافی بعد از هر دو درس و تمرینات اضافی انتهای کتاب)

نهایت دقت در انتخاب واژگان مناسب برای ترجمه

ترجمه ای به سبک آموزش زبان انگلیسی

ترجمه واژگان جدید و مهم به کار رفته در دروس 13 و 14

ترجمه اصطلاحات جدید و مهم به کار رفته در دروس 13 و 14

دسته بندی فایل های صوتی دروس 13 و 14

پاسخ به کلیه تمرین های دروس 13 و 14

نهایت دقت در تایپ و صفحه آرایی کتاب

دانلود فایل نمونه کتاب - درس 01 کتاب اینترو


ترجمه اینترچینج - قسمت 08شناسه محصول: 502557
موجود

ترجمه اینترچینج - قسمت 08

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

ترجمه اینترچینج - قسمت 08

ترجمه اینترچینج - قسمت 08

ویژگی های برجسته قسمت 08 ترجمه اینترچینج

ترجمه کامل و حرفه ای دروس 15 و 16 کتاب اینترو

(به جز تمرینات اضافی بعد از هر دو درس و تمرینات اضافی انتهای کتاب)

نهایت دقت در انتخاب واژگان مناسب برای ترجمه

ترجمه ای به سبک آموزش زبان انگلیسی

ترجمه واژگان جدید و مهم به کار رفته در دروس 15 و 16

ترجمه اصطلاحات جدید و مهم به کار رفته در دروس 15 و 16

دسته بندی فایل های صوتی دروس 15 و 16

پاسخ به کلیه تمرین های دروس 15 و 16

نهایت دقت در تایپ و صفحه آرایی کتاب

دانلود فایل نمونه کتاب - درس 01 کتاب اینترو


ترجمه اینترچینج - قسمت 01شناسه محصول: 478998
موجود

ترجمه اینترچینج - قسمت 01

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

ترجمه اینترچینج - قسمت 01

ترجمه اینترچینج - قسمت 01

*** ویژگی های برجسته قسمت 01 ترجمه اینترچینج ***
• ترجمه کامل و حرفه ای دروس 01 و 02 کتاب اینترو
(به جز تمرینات اضافی بعد از هر دو درس و تمرینات اضافی انتهای کتاب)
• نهایت دقت در انتخاب واژگان مناسب برای ترجمه
• ترجمه ای به سبک آموزش زبان انگلیسی
• ترجمه واژگان جدید و مهم به کار رفته در دروس 01 و 02
• ترجمه اصطلاحات جدید و مهم به کار رفته در دروس 01 و 02
• دسته بندی فایل های صوتی دروس 01 و 02
• پاسخ به کلیه تمرین های دروس 01 و 02
• نهایت دقت در تایپ و صفحه آرایی کتاب
*** توجه: درس 01 کتاب اینترو به عنوان فایل نمونه جهت بررسی شما دوستان عزیز به صورت رایگان قرار داده شده است. ***
*** با سپاس فراوان ***


1